De circulaire bouw sector na Corona

Volgens het Circularity Gap Report is slechts 9.1% van de wereldeconomie circulair. Door het Corona virus heeft de overheid miljarden steun vrij gemaakt voor komende maanden. Dit is de kans van de overheid om circulair bouwen beter te stimuleren. Zet die miljarden in voor een toekomstbestendig Nederland. Bijvoorbeeld door gebruik van secundair of biobased materiaal als voorwaarde te stellen en nieuwe producten losmaakbaar te produceren en verwerken. 

De bouw kan een enorme boost aan de circulaire economie geven. Circulair bouwen kan een katalysator zijn voor een schone, gezonde economie. (circulair bouwen na corona, 2020)  We zien een stijgende vraag naar circulair bouwen en dat is logisch ook. De circulaire economie gaat de komende jaren een steeds grote impact op de bouw en ontwerp van nieuw logistiek vastgoed hebben Duurzaamheid is niet langer meer het hippe bericht in de bouw, er wordt verder gekeken waar het gaat om duurzaam logistiek vastgoed en daarbinnen gaat de circulaire economie een belangrijke rol spelen. Het tempo waarin we moeten verduurzamen en circulair worden, moét nog sneller. Vanuit de overheid wordt gestimuleerd om circulair te gaan bouwen en aan te besteden.

Nederland circulair

Nederland heeft een koppositie op het gebied van circulaire economie en duurzaam inkopen van de overheid zelf. Één van de beweegredenen om circulair te bouwen de eindigheid van natuurlijke hulpbronnen. Als de wereld op hetzelfde tempo deze bronnen blijft exploiteren zal er schaarste ontstaan. Hierdoor zullen niet alleen grondstofprijzen enorm stijgen, maar ook de beschikbaarheid van deze materialen zal in het geding komen (Rau, 2015). Echter moet er nog wel het een en ander gebeuren voordat Nederland klaar is om volledig circulair te kunnen bouwen. Corona gaf ons de tijd om goed te kijken naar de spelregels die op dit moment voor de bouw gelden. De tijd om de spelregels zodanig te veranderen dat circulair bouwen normaal wordt.  Er moet een structurele vraag naar circulaire producten en diensten komen. Daar kunnen grote opdrachtgevers vandaag al mee beginnen.

duurzaamheid

Er wordt veel geëxperimenteerd met het gebruik van duurzame materialen in de bouw, maar marktrijp zijn die nog niet “De markt is nog te veel BREEAM georiënteerd. De beste kansen voor circulair logistiek vastgoed zijn op locaties met milieuruimte en bij voorkeur multimodaal ontsloten. De uitdaging voor logistieke bedrijven (ketens) is daarnaast om retourstromen voor materialen binnen een circulaire keten te organiseren en hiervoor ook samenwerkingsverbanden organiseren” aldus Bleumink (Dijkhuizen, 2017). Aan de bouw van een circulair pand zitten meerkosten. Bijvoorbeeld om herbruikbaar materiaal te verkrijgen. Deze meerkosten zullen zich op de lange termijn terugverdienen.

Contact

Hudsonbouw B.V.

De Bleek 32
7468 DL Enter
Nederland

E: [email protected]
T: 06-531 362 66

Menu

Inhoud

Privacybeleid
Algemene voorwaarde
Nieuws

een bedrijfspand bouw je met HudsonBouw

Hudsonbouw B.V.
De Bleek 32, 7468 DL Enter
(bezoek uitsluitend op afspraak)
[email protected]
www.hudsonbouw.nl
+31 (0)6 - 531 362 66

Gratis bouwadvies nodig?

bel 06-531 362 66